Microsoft program za visokoškolske ustanove

Jučer je u sarajevskom hotelu „Bristol“ održana konferencija povodom prezentacije Microsoft programa i inicijativa za visokoškolske ustanove. Kao dugoročni partner u ovog regiji, Microsoft BiH kontinuirano ulaže u nove načine kapitaliziranja inovacija kako bi povećao ekonomski i socijalni rast.

Dolaskom na bh. tržište prije skoro sedam godina, Microsoft korporacija i Microsoft BiH su se obavezali da će biti partneri lokalnim organima vlasti i lokalnoj zajednici u promoviranju ekonomije znanja i daljem razvoju bh. IT industrije, ali i zaštiti prava intelektualne svojine kao jednom od značajnih preduslova za dalji razvoj.  Današnja prezentacija ima za cilj da visokoškolskim ustanovama predstavi modele liceniciranja kreirane isključivo za ovaj segment, zatim da ih upozna sa nizom prednosti najnovijih verzija naših proizvoda Windows i Office, te sa pozitivnim iskustvima, naših bh. fakulteta koji su zahvaljujući Microsoft rješenjima svojim studentima i osoblju omogućili savremene uslove rada.  Iskreno se nadam, da ćemo nakon današnje konferencije dodatno osnažiti i povećati našu saradnju sa fakultetima širom BiH i time doprinijeti razvoju kvalitetnijeg i savremenijeg obrazovanja,“ riječi su kojima je Lejla Zukić-Krivdić, direktorica Microsofta BiH otvorila konferenciju.

Predavanja su bila  usmjerena na upoznavanje rukovodstva fakulteta i univerziteta, kao i IT osoblja sa prednostima korištenja licenciranih Microsoft proizvoda, te sa Microsoft programima namijenjenim visokoškolskim ustanovama, a sve s ciljem da se pruži podrška u nastavi kroz korištenje najnovijih tehnologija.

Prof.dr. Nihad Fejzić, dekan Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je o upotrebi Microsoft proizvoda na ovoj visokoškolskoj ustanovi rekao sljedeće: „Kompleksne djelatnosti Veterinarskog fakulteta, kao što su nastava, rad na klinikama, rad sa pacijentima, laboratorije za kontrolu hrane i bolesti životinja kao i bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama, zahtjevaju od nas da koristimo IT tehnologije u punom kapacitetu.  Upravo zbog toga smo u proteklim godinama značajno osavremenili našu IT infrastrukturu i unaprijedili upotrebu savremenih tehnologija, kako za potrebe profesora i osoblja fakulteta, tako i za naše studente. Prije svega smo licencirali Windows i Office, čime smo dobili i besplatan Microsoftov antivirus program (Security Essentials), a stvorili pouzdanu, sigurnu i kvalitetnu osnovu za daljnju IT nadogradnju. Tu, između ostalog, mislim na Windows Server, potom specijalizirani softver za naše labaratorije i klinike, te besplatni „Live@edu“ Microsoft program koji studentima i almumni-u fakulteta omogućava odličnu kolaboraciju i komunikaciju.  Nemamo namjeru ovdje stati, nego i u budućnosti nastaviti sa inkorporacijom IT-a u sve što radimo i time stvoriti kvalitetniji i konkurentniji fakultet.“

Lejla Hadžiabdić, Microsoft BiH je prezentirala Microsoft modele licenciranja za visokoškolske ustanove, a Anida Jusufović, Microsoft BiH Windows 8 i New Microsoft Office.

Autor

Tehnografija je tehnološki blog koji svakodnevno donosi novosti iz društvenih mreža, internet startupa, mobilnih tehnologija, zanimljivih tehnoloških događaja te operativnih sistema. No, to nije sve. Kvalitetne recenzije, i jednostavni tutorijali će vam pokazati da svijet Interneta uopće nije tako složen, kako izgleda na prvi pogled.