bsa

BSA u BiH nastavlja sa uspješnom kampanjom protiv softverskog piratstva u 2013.

BSA u BiH nastavlja informisati kompanije u Bosni i Hercegovini o njihovoj zakonskoj obavezi da koriste legalni softver.  Godinu dana nakon što je prva kampanja o zaštiti autorskih prava, korištenju i prodaji kompjuterskih programa implementirana od strane relevantnih inspekcijskih organa u BiH, BSA je podnijela prijave protiv 22 kompanije kod odgovornih inspekcijskih organa.  Ove kompanije nisu na upite BSA dostavile dokaze da je softver koji koriste licenciran.

U skladu s BSA-ovom posljednjom Globalnom studijom o softverskom piratstvu koju sprovodi IDC, 66% softvera koji se koristi u Bosni i Hercegovini nije legalan i njegova komercijalna vrijednost je dosegla 15 miliona američkih dolara 2011. godine.  Koristeći legalni softver, kompanije se ne izlažu riziku plaćanja kazni, a svakako su i u mogućnosti da održe veći nivo produktivnosti u odnosu na onaj koji bi imali koristeći piratski softver. Nadalje, provođenje prava zaštite intelektualnog vlasništva je važan aspekt za BiH u smislu ispunjavanja svih uvjeta na putu ka EU integracijama.

Kako bi se povećao nivo svijesti kod kompanija o rizicima korištenja nelegalnog softvera, BSA će nastaviti sa aktivnostima informisanja istih o zakonskoj obavezi korištenja legalnog softvera tokom 2013. godine uz pomoć relevantnih tržišnih inspekcija, koje su pokazale da imaju potrebno znanje o zaštiti prava intelektualnog vlasništva, korištenju i trgovini kompjuterskih programa.

BSA u BiH naglašava važnost korištenja legalnog softvera, ne samo u okviru zaštite intelektualnih prava, nego i u smislu veće bezbjednosti krajnjih korisnika.  BSA napori su prepoznati od strane nadležnih institucija koje su u protekloj godini napravile veliki napredak u provođenju relevantnih Zakona o zaštiti intelektualne svojine.  Ovo će svakako rezultirati i u pozitivnim pomacima za lokalnu ekonomiju u smislu otvaranja novih radnih mjesta i ekonomskom razvoju kroz kreiranje boljeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija.

BSA u BiH, kao i svugdje u svijetu, će pružiti potpunu podršku relevantnim institucijama kako bi smanjili korištenje nelegalnog softvera u kompanijama.  Paralelno sa ovim aktivnostima, BSA i njene članice, kontinuirano nastoje da podignu nivo svijesti o prednostima korištenja licenciranih softverskih proizvoda.

Prijave kompanija za koje postoji sumnja da koriste nelicenciran softver mogu se izvršiti na BSA e-mail adresi: infobosandheg@bsa.org.

Autor

Tehnografija je tehnološki blog koji svakodnevno donosi novosti iz društvenih mreža, internet startupa, mobilnih tehnologija, zanimljivih tehnoloških događaja te operativnih sistema. No, to nije sve. Kvalitetne recenzije, i jednostavni tutorijali će vam pokazati da svijet Interneta uopće nije tako složen, kako izgleda na prvi pogled.

Broj komentara: 0, ostavite komentar.