Kako isključiti/deinstalirati Javu u browserima/računarima

Kao što je  najavljeno, u ovom članku će biti objašnjeno kako isključiti Javu u nekim od najpopularnijih web browsera. Poslije toga će biti navedeno kako izbrisati, odnosno, deinstalirati Javu sa vaših računara, ukoliko nemate potrebe za njom. Ukoliko se odlučite radi sigurnosnih razloga da izbrišete ili isključite Javu, ovaj članak će vam pomoći i objasniti kako.

Prvo će biti objašnjeno kako isključiti javu u Google Chrome-u. Otvorite Google Chrome i unesite u address bar “chrome://plugins/“. Zatim, pronađete Javu među vašim dodacima i kliknete na plavi link sa natpisom onemogući . Kako izgleda izbornik chrome://plugins/ možete vidjeti na sljedećoj slici:

IskljucitiJavuChrome

Sljedeće će biti prikazano kako isključiti Javu kada je u pitanju Mozilla Firefox. Pokrenete Firefox, zatim u izborniku odaberete Tools i kliknete na Add-ons, do ovog izbornika možete doći i pomoću kombinacije sljedećih tipki Ctrl+Shift+A. Nakon što izvršite navedene instrukcije, trebao bi se pojaviti naredni prozor unutar Firefox-a:

IskljucitiJavuFirefox

Kao što se može primijetiti, pored svakog Plug-ina se nalazi dugme za isključivanje “Disable“ ili uključivanje “Enable“. Odaberete Javu, kliknete na Disable i Java Plug-in će biti isključen u Firefox-u. Na slici je Java Plug-in već isključen.

Internet Explorer, isto tako, posjeduje opciju za isključivanje Java Plug-ina. Do menija u kojem se može isključiti Java može se doći klikom na tab “Tools“, zatim u padajućem meniju treba odabrati “Manage Add-ons“ i pojavit će se slijedeći prozor:

IskljucitiJavuIE

Javu se isključuje tako što se klikne na Java Plug-in i onda na dugme “Disable“.

Deinstalacija Jave na Windows 7 operativnom sistemu se vrši pomoću sljedećih nekoliko koraka. Prvo klikom na Start, zatim odabirom Control Panel-a, potom Programs i onda Programs and Features, pojavit će se lista svih programa koji su instalirani na računaru, samo odaberete Javu i kliknete na Uninstall.

Autor

Student informatike, trenutno zaposlen kao QA Analyst. Zanima se za sve što ima veze sa informatikom, jako svestran od servisiranja i igranja sa hardverom, preko 3D modeliranja, programiranja (u svemu na šta naleti), sigurnosti u IT-u, pa sve do podizanja servera i sastavljanja relacionih šema baza podataka, petlja se u sve oblasti i čita o svemu, pa ponešto i pokuša izvesti, a kao što vidite ponekad i piše o nečemu.