Održana regrutacija novih članova Tehničkog kluba/OBG-a Mostar

12. decembra u 14:15h u prostorijama stare zgrade ekonomskom fakulteta (Univerzitet „Džemal Bijedić“) održana je prezentacija „Tehničkog kluba / OBG Mostar“ Univerziteta „Džemal Bijedic“.

Na prezentaciji je zainteresiranim studentima predstavljen klub i djelatnost Kluba. Prisustvovalo je 55 studenata Univerziteta „Džemal Bijedić“ dok je 43 studenata nakon prezentacije potpisalo pristupnicu članstvu ovog Kluba.

Posebno zadovoljstvo članova Kluba je činjenica o jako velikom odazivu studenata. Svi prisutni studenti su pokazali veliku zainteresiranost, te nisu krili oduševljenje cijelom idejom i budućim projektima Kluba.

Tehnički klub Univerziteta „Džemal Bijedić“ je Obzerver grupa BEST-a (Board of European Students of Technology, www.best.eu.org).

BEST (Board of European Students of Technology) je neprofitna, apolitička i nevladina studentska organizacija koja je u stalnom porastu. Još od 1989. godine obezbeđuje komunikaciju i saradnju sa studentima u oblasti tehnike i tehnologije.
Danas, u 90 lokalnih BEST grupa u 30 zemalja Evrope svakodnevno radi na ostvarenju ovog cilja. Mi izgrađujemo dobro organizovanu, moćnu, mladu i inovativnu studentsku organizaciju.

U nastavku možete pogledati galeriju sa slikama sa održanog sastanka:

Autor

Edin se već dvije godine aktivno bavi društvenim mrežama i novim medijima. Između ostalog je bloger, piše za jedan od prvih IT portala na prostoru Bosne i Hercegovine, ITPro, član je bhBlog tima, prvog bosanskohercegovačkog blog direktorija i student je Fakulteta Informacijskih Tehnologija. Veliki je optimist i geek u duši, koji pokušava promijeniti svijet.