Microsoft otkrio novi ReFS file sistem za Windows 8

Kako prenosi The Verge, Microsoft je danas u potpunosti objavio specifikacije svog sljedećeg file sistema koji nosi naziv Resilient File System (ReFS). Microsoft je ovaj file sistem pravio i dizajnirao od nule, kako bi zadovoljio postojeće i buduće potrebe za Windows skladištenjem, odnosno mogućnosti da barata s velikim količinama podataka, smanjenje korupcije diskova te djeljenje bazena sa podacima (eng. storage pool) između mašina u mreži. ReFS će za početak biti samo dostupan na Windows 8 Server OS-u, jer je plan Mircosoft-a da isti prođe nekoliko testnih faza prije nego što bude dostupan i na klijentskim Windows 8 mašinama.

ReFS će se vrlo dobro uklopiti s postojećim file sistemima, jer je građen da dobro poznatom NTFS file sistemu radi kompatibilnosti. Najveće prednosti novog file sistema su: detekcija svih vrsta disk korupcije, poboljašnje performansi diska i alociranje na osnovu modela copy-on-write, koji je do sada korišten u SQL Server prozivodima.

Neće biti moguće ReFS koristiti na raznim prenosivim medijima (usb stickovi), niti će biti moguće bootati operativni sistem pomoću njega. Za sada će se samo koristiti za jednostavnu pohranu podataka. Windows 8 korisnici će biti u mogućnosti pristupati i čitati sadržaj sa ReFS particija, dok se poptuno ne implementira u operativni sistem.

Autor

Edin se već dvije godine aktivno bavi društvenim mrežama i novim medijima. Između ostalog je bloger, piše za jedan od prvih IT portala na prostoru Bosne i Hercegovine, ITPro, član je bhBlog tima, prvog bosanskohercegovačkog blog direktorija i student je Fakulteta Informacijskih Tehnologija. Veliki je optimist i geek u duši, koji pokušava promijeniti svijet.