Ubrzajte rad na računaru uz korištenje run komandi

Rad na računaru je danas dosta bitan i jedan od načina kako da ubrzate rad na računaru je korištenje run komandi. Windows ovu opciju ima već dugo vremena, ali većina korisnika se slabo služi run komandama. Run dijalog služi za pokretanje run komandi i brzi pristup progamima, folderima, dokumentima i drugim resursima, pod uslovom da je poznata naredba za izvršavanje. Većina naprednih korisnika koristi run komande da bi uštedili na vremenu, pogotovo kada se radi o pristupanju upravljačkoj ploči i određenim opcijama unutar računara, jer klikanje da bi se došlo do lokacije zna postati dosta složeno ukoliko se radi o naprednim postavkama.

Jedna od prednosti koje pruža korištenje run komandi je ubrzan rad. Kada se koriste run komande, sve što se želi otvoriti, može se otvoriti u dva koraka, a oni su pokretanje run dijaloga i zatim unošenje odgovarajuće komande. Korištenje run komandi je najbrži način pristupanja bilo kojoj aplikaciji ili bilo kojem dokumentu. Druga prednost je neovisnost od miša, run dijalog može da bude spasioc u situacijama kada se miš pokvari ili kada zbog napada virusa korisnički interfejs prestane da reaguje. Run dijalog može u potpunosti da zamijeni funkcionalnost windows start menija.

Najlakši način na koji se pokreće run dijalog kod Windows operativnih sistema je kombinacija tipki [Windows tipka]+[R]. Slijedi slika run dijaloga:

Windows Run Dialog

Sada će biti navedeno nekoliko korisnih run komandi, za autora najkorisnije run komande jesu one pomoću kojih se pristupa aplikacijama ili određenim lokacijama npr. [Naziv aplikacije] – generalno kada se pokreće neka aplikacija preko run komande samo je potrebno unijeti ime aplikacije. Npr. „Chrome“, „Firefox“, „Notepad“, „Excel“, ali u nekim slučajevima to nije tako npr. „winword“ je run komanda za Microsoft Word. Tačne run komande za pojedine programe se mogu provjeriti na internetu, dok neki programi nemaju run komande, ali se run komande mogu i ručno napraviti, što će biti tema slijedećeg članka. Druge korisne run komande su „shutdown“ za gašenje ili „logoff“ za odjavljivanje, a da bi se restartovao računar se koristiti „shutdown -r”. Od koristi su i komande „control panel“ za pristup upravljačkoj ploči, „taskmgr“ da se pokrene Task Manager, „osk“ da se pojavi tastatura na ekranu, „desk.cpl“ da se otvore postavke za displej, „appwiz.cpl“ otvara prozor za dodavanje ili brisane programa, „%appdata%“ otvara application data folder odnosno folder gdje se nalaze podaci o našim aplikacijma, a run komanda „cmd“ otvara komand prompt. Velika lista run komandi se može pronaći na linku .

Autor

Student informatike, trenutno zaposlen kao QA Analyst. Zanima se za sve što ima veze sa informatikom, jako svestran od servisiranja i igranja sa hardverom, preko 3D modeliranja, programiranja (u svemu na šta naleti), sigurnosti u IT-u, pa sve do podizanja servera i sastavljanja relacionih šema baza podataka, petlja se u sve oblasti i čita o svemu, pa ponešto i pokuša izvesti, a kao što vidite ponekad i piše o nečemu.