Pojačani nadzor nad zaštitom prava intelektualne svojine

BSA – The Software Alliance u BiH pozdravlja pojačani nadzor nad zaštitom prava intelektualne svojine, korištenju i prometovanjem računarskih programa koju trenutno provodi Federalna Uprava za inspekcijske poslove.

Trenutno se na terenu nalazi 79 inspektora, koji su opremljeni neophodnim znanjem, pogotovo kada su u pitanju zaštita prava intelektualne svojine, korištenje računarskih programa i prometovanje, te provjeravaju instalirani softver i licence koje se koriste u pravnim subjektima.  Uz prethodne obuke i seminare koji su organizovani za inspektore, trenutno se implementira i kampanja pod nazivom “Još uvijek niste zakasnili, licencirajte vaše računarske programe” uz pomoć prvog vodiča ove vrste u BiH „Instrukcija za pregled i dokumentiranje softvera instaliranog na računarima u cilju zaštite autorskih prava“.

Mirna Milanović-Lalić, glasnogovornica BSA u BiH je izjavila sljedeće: „BSA, u ime svojih članica, pozdravlja aktivnosti koje se implementiraju od strane Federalne Uprave za inspekcijske poslove.  Njihov metodički pristup problemu uveliko doprinosi smanjenju nelojalne konkurencije na bh. tržištu.  Promocija korištenja licenciranih računarskih programa je korisna za lokalne IT kompanije koje učestvuju na domaćem tržištu u svojstvu prodavača, kao i za kompanije koje nude usluge implementacije i održavanja IT sistema u bh. kompanijama.  Novi vodič za inspektore predstavlja i važan napredak koji pokazuje da relevantne institucije drže korak sa svim pitanjima koja se tiču kontinuirane zaštite prava intelektualne svojine.”

Pojačani nadzor od strane Federalne Uprave za inspekcijske poslove je ocjenjen kao pozitivan i od strane lokalnih kompanija koje se bave prodajom računara i IT opreme. Faruk Telibećirević, osnivač kompanije Logosoft d.o.o. je izjavio:  “IT industrija postaje sve važniji igrač za cjelokupnu ekonomiju zemlje.  Efektivna zaštita autorskih prava za računarske programe je ključni stub razvoja IT industrije u BiH, koja stvara povoljno poslovno okruženje, motiviše dalja ulaganja u IT industriju BiH, kako strana tako i domaća, i omogućava zadržavanje talenata.  Lično vjerujem, i ubijeđen sam da moje kolege u IT industriji dijele moje mišljenje, da kampanje poput ove daju pozitivne signale nama u privatnom sektoru da vlasti ipak brinu o našem poslovanju.  Nadam se da će se nadzor nastaviti i postati uobičajena praksa.”     

Zaštita prava intelektualne svojine je veoma bitan segment za ispunjavanje uslova BiH na putu ka EU integracijama.  Također, tome u prilog govori i najnovije istraživanje za BSA, koju je provela vodeća svjetska poslovna best online casino škola INSEAD, gdje je vidljivo da povećano korištenje licenciranog softvera od samo 1%, donosi globalnoj ekonomiji 73 milijarde američkih dolara.  Isto procentualno povećanje korištenja piratskog softvera bi donijelo samo 20 milijardi američkih dolara, što znači da je licencirani softver u prednosti od 53 milijarde američkih dolara.

Istraživanje je obuhvatilo 95 zemalja i pokazalo da licencirani softver kreira u prosjeku tri puta više vrijednosti za lokalne ekonomije nego piratski softver.

Povrat investicija dolar-za-dolar je najveći kod investicija u licencirani softver u zemljama u razvoju gdje je ujedno najrasprostranjenija upotreba piratskog softvera.

Ova studija je pokazala da GDP ROI (bruto domaći proizvod i povrat investicija) za Bosnu i Hercegovinu rezultira u povratu investicije od 140 dolara  za 1 dolar uloženog u ispravno licencirani softver, dok je povrat investicije za 1 uloženi dolar u piratski softver tek 36 dolara. Razlika u vrijednosti, kada posmatramo povrat investicije u odnosu na bruto domaći proizvod, ili gubitak za Bosnu i Hercegovinu je 104 dolara.

Ovo je stvarni rezultat kampanja kao što je “Još niste zakasnili, licencirajte vaše računarske programe” jer ispravno licencirani softver može biti pokretač ekonomije i kreirati značajnu vrijednost za kompanije i nacionalnu ekonomiju.

BSA u BiH, kao i u cijelom svijetu, nudi punu podršku relevantnim institucijama kako bi se smanjila upotreba nelicenciranih računarskih programa u kompanijama.  Paralelno sa ovim aktivnostima, BSA i njene članice, kontinuirano nastoje da podignu svijest o beneficijama koje donosi korištenje licenciranih softverskih proizvoda.

Kompletna studija “Konkurentne prednosti: Ekonomski efekti ispravno licenciranog softvera (Competitive Advantage: The Economic Impact of Properly Licenced Software) je dostupna na link-u: http://portal.bsa.org/insead/

BSA BiH također savjetuje korisnicima da provjere distributere od kojih kupuju softver da li imaju ispravne licence ili ukoliko su im potrebne dodatne informacije da pošalju upit na: infobosandheg@bsa.org 

Autor

Tehnografija je tehnološki blog koji svakodnevno donosi novosti iz društvenih mreža, internet startupa, mobilnih tehnologija, zanimljivih tehnoloških događaja te operativnih sistema. No, to nije sve. Kvalitetne recenzije, i jednostavni tutorijali će vam pokazati da svijet Interneta uopće nije tako složen, kako izgleda na prvi pogled.