57% korisnika kompjutera koristi piratski softver

Prema najnovijem istraživanju koje je proveo Business Software Alliance,  pokazalo je da čak 57% osoba koje koriste personalne kompjutere priznaju da posjeduju neki od piratskih softvera. Istraživanje,9th Annval BSA Global Software Piracy Study, je provedeno nad 15 hiljada korisnika kompjutera u 33 države. Istraživanje je provedeno u januaru i februaru ove godine gdje je većina korisnika priznala da ne plaća softver. Na globalnom nivou je došlo do povećanja broja piratskog softvera. To pokazuje podatak da je u 2010. godini došlo do gubitka od 58.8 milijardi dolara, dok je gubitak u 2011. godini iznosio 63.4 milijarde dolara.

Robert Holleyman, predsjednik BSA smatra da svjetske vlade ne poduzimaju dovoljno aktivnosti kako bi smanjile količinu piratskog softvera. Također, Holleyman smatra da ukoliko 57% poplulacije koristi piratski softver vlasti bi trebale da reaguju povećanjem policijskih kontrola i adekvatnim kaznama. 31% ispitanika potvrdilo je da piratski softver koristi većinu vremena ili ponekad, dok je 26% ispitanika priznalo da ga koristi rijetko. U sljedećem videu možete pogledati neke od rezultata istraživanja.

Najviše ilegalnog softvera se koristi u zemljama Srednje i Istočne Evrope sa stopom piratstva od 62%, što iznosi 3.227.000 dolara. Međutim, iako se ove regije smatraju najvećim korisnicima pitarskog softvera, daleko najveću novčanu štetu nanose Sjedinjene Američke Države. Nevjerovatan je podatak da je SAD u 2011. godini imao gubitak od 9.8 milijardi dolara od piratskog softvera, iako je stopa piratstva iznosila samo 19%. Iza SAD-a se nalazi Kina sa stopom piratstva od 77% i gubitkom od 8.9 milijardi dolara. Kina je imala zaradu od prodaje legalnog softvera u iznosu svega 2.7 milijardi dolara, što bi značilo da svaki kupac kompjutera potroši samo 8.89 dolara za softver.

Stopa piratstva je ipak najveća u zemljama u razvoju. Istraživanje je pokazalo da se piratski softver instalira četiri puta više u zemljama u razvoju u odnosu na ekonomski stabilne zemlje.
Stopa softverskog piratstva u zemljama u razvoju iznosi 68%, dok u razvijenim zemljama ta stopa iznosi 24%. Iskusniji podpresjednik BSA, Jodie Kelley smatra da vlade moraju riješiti rastući problem softverskog piratstva modernizacijom svojih IP zakona i velikim naporima spriječiti nanošenje velike materijalne štete.
U zadnje vrijeme kada se razgovara o piratstvu automatski se misli na industriju zabave i vođenje raznih debata o pokretanju raznih mjera protiv piratstva gdje se prvenstveno misli na piratske filmove i muziku. Gubitak novca od piratskih filmova i muzike iznosi oko 200 milijardi dolara.

Autor

Alma je dipl.sanitarni inžinjer sa dosta slobodnog vremena, zbog kojeg je i počela da se bavi pisanjem. Veliki je optimista i vječito dijete. Uživa u druženju sa prijateljima i dobroj čokoladi