Kako Facebook prati svoje korisnike po web-u

Facebook je po prvi put otkrio neke od načina kako ulazi u trag svojim korisnicima širom web-a.

Tokom intervjua sa Facebook tehničkim/inženjering direktorom Arturo Bejar, Facebook glasnogovornikom Andrew Noyes i  Barry Schnitt i Facebook engineering menadžerom Gregg Stefancik, Byron Acohido novinar USA Today, je sastavio približnu sliku o tome kako se prate 800 miliona korisnika.

Izvještaj Acohido-a:

  • Facebook ne prati sve korisnike na isti način. Koriste se različite metode za korisnike koji su se logirali i koriste svoj nalog, te za one koji su se odjavili.
  • Prvi put kada dostignete na bilo koju facebook.com stranicu, u Vaš browser se umetnu cookies. Ako se prijavite za nalog, umetnu se 2 različita tipa cookies-a. Ukoliko ne uspostavite nalog, umetne se samo 1 od 2 cookies-a.
  • Uz pomoć cookies-a se snima svaka vaša posjeta nekoj stranici koja ima Facebook Like tipku ili neki drugi facebook plugin, pri čemu ti plugini zajedno operiraju sa cookies-ima i zapisuju datum i vrijeme posjete stranici, te jedinstvene karaktere koji identificiraju Vaš računar.
  • Facebook sadrži logove koji pohranjuju Vašu aktivnost proteklih 90 dana. Navodno se brišu unosi stariji od 90 dana.
  • Ako ste logirani na facebook sa svojim nalogom, Vaše ime, mail adresa, prijatelji te svi ostali podaci se pohranjuju.

Podaci vezani za internet pretrage te historija browser-a se može iskoristiti za saznanje političkih, vjerskih opredjeljenja, seksualnih orijentacija ili čak zdravstvenih problema o korisnicima. Prema USA Today, ovo se ne dešava često, ali zabrinutost raste s’obzirom da bi prodaja takvih informacija mogla biti primamljiv poslovni prijedlog. Facebook je izjavio kako podatke prikupljene preko cookies-a koristi radi unapređenja sigurnosti i svojih plugina, te kako nema namjere da promijeni tu politiku, iako je aplicirao za tehnološki patent gdje se usko spominju oglasi i prikupljanje podataka.

Bez obzira kako Facebook koristi prikupljene podatke, trenutno se vodi debata o tome da li bi korisnici trebali moći isključiti sebe iz samog procesa prikupljanja podataka. U februaru je predložen zakon, koji bi omogućio ovakvu opciju.

U nedavnoj anketi, 70% Facebook korisnika te 52% Google-ovih su bili zabrinuti ili jako zabrinuti, kada je u pitanju njihova privatnost.

Autor

Informatički entuzijast, uživa u muzici i društvu. Studira Informacijske Tehnologije u Mostaru i polako ali sigurno se približava diplomi. Interesovanja mu teku u pravcu programiranja, no aktivan je i u drugim oblastima IT-a. Veliki fan Star Wars ciklusa te Matrix trilogije.