PIN-ovi su predvidljivi!

Kompanija DataGenetics je analizirala popularnost numeričkih šifri, a ono što su otkrili samo potvrđuju predhodna istraživanja da je većina četverocifrenih PIN-ova veoma predvidljiva. Analizirani podaci dolaze iz baze izloženih šifri baze podataka. Data Consultancy je filtrirala samo četverocifrene šifre, te je otkrila da ih ima skoro 3.4 miliona.

Postoji 10.000 mogućih kombinacija brojeva od 0000 do 9999, a svaki od njih je bio zastupljen u bazi podataka. Dakle, od ukupno 10.000 mogućih kombinacija, kao što ste vjerovatno predpostavljali najpopularnija je 1234, koja obuhvata čak 11%. Gledajući tabelu sa šiframa vidjeti ćete da su vam sve kombinacije poznate, kao npr. 0000, 4321, 1010… Ukolio prilikom tipkanja vaše šifre na tastaturi pratite isti redoslijed (npr. 2790) veća je šansa da vam šifra bude provaljena, od npr. šifre 2069. U tabelama sa brojevima pogledajte 20 najčešćih PIN-ova, kao i 20 najrjeđe korištenih, a samim tim vjerovatno i sigurnijih.

 

Izvor: lifehacker.com

Autor

Alma je dipl.sanitarni inžinjer sa dosta slobodnog vremena, zbog kojeg je i počela da se bavi pisanjem. Veliki je optimista i vječito dijete. Uživa u druženju sa prijateljima i dobroj čokoladi