Vodič kroz shut down opcije

Veoma često na mnogobrojnim forumima možete naići na ljude koji se pitaju i traže pomoć oko toga da li trebaju da gase računare svaki put kad završavaju sa radom, bilo da se radi o kraćem ili dužem odsustvu. Poznato je da računari imaju opciju gašenja, hibernacije ili standby moda i sleep moda.   Ne postoji jedini i pravi odgovor koja od ovih opcija je najbolja jer svaka od njih ima svoje prednosti i nedostatke. U nastavku ćemo vas upoznati šta se ustvari dešava sa računarom kada se nalazi u sva tri moda.

Kada isključite računar, sve komponente računara se automatski gase i tada računar gotovo da ne troši nikakvu energiju. Međutim, prilikom ponovnog paljenja računar će morati proći kroz standardne boot-up procese. To je nedostatak gašenja računara ukoliko se to dešava prečesto tokom dana.

Kada odaberete sleep mod gase se sve komponente računara s tim da se napaja samo RAM memorija radi čuvanja podataka. Ovom prilikom vaš računar koristi veoma malo elektične energije, a prednost je jer prilikom ponovonog paljenja računar se za svega par sekundi vraća tamo gdje ste stali s radom. Jedna od mana sleep moda , ukoliko dođe do nestanka električne energije, prestati će napajanje napajanje RAM memorije i svi podaci se brišu. Međutim, kod laptopa je malo drugačija situacija, jer ukoliko se baterija smanji na kritičnu razinu laptop se automatski prebacuje na hibernate mod i na taj način čuva vaše podatke.

Hibernacija zahtjeva veći utrošak električne energije. Ovaj mod je veoma sličan sleep modu, a razlika je u čuvanju podataka. Kod hibernacije podaci se čuvaju na HDD-u i ukoliko dođe do nestanka električne energije podaci ostaju sačuvani. Mana hibernacije je prilikom ponovnog paljenja računaru je potrebno duže vremena da se pokrene.

A zatim dolazi sljedeće pitanje, kada računar treba gasiti, kada postaviti u sleep mod, a kada se poslužiti hibernacijom?  Sleep mod se preporučuje koristiti ukoliko kraće vrijeme prestajete sa radom na računaru ili ukoliko želite da štedite električnu energiju ili da duže sačuvate bateriju na laptopu. Prilikom hibernacije računar koristi više električne energije nego prilikom sleep moda. Hibernaciju možete iskoristiti ukoliko ne želite da gasite računar tokom noći, jer  tokom dnevnog korištenja ovog moda trebati će vam duže vremena svaki put kada budete željeli da pokrenete računar.

Postoji veliki broj ljudi koji danima ne gase svoje računare, međutim, opšte je poznato da operativni sistem Windows s vremena na vrijeme treba da se ugasi ili restartuje. Nakon što odlučite šta želite sa svojim računarom moći ćete kontrolisati šta će se dogoditi kada pritisnete tipku za gašenje ili kada zaklopite svoj laptop. Da biste to učinili odite na “Start” ili pritisnite tipku Windows , u pretraživač ukucajte “Power options” i u upravljačkoj ploči ćete moći vidjeti mnogobrojne opcije napajanja računara.

Izvor:howtogeek.com

Autor

Alma je dipl.sanitarni inžinjer sa dosta slobodnog vremena, zbog kojeg je i počela da se bavi pisanjem. Veliki je optimista i vječito dijete. Uživa u druženju sa prijateljima i dobroj čokoladi