Kampanja protiv piratskog softvera vlade FBiH

Komercijalna vrijednost piratizovanog PC softvera u svijetu u  2010. godini porasla je 14 procenata i dostigla 59 milijardi US dolara. Ovo je skoro duplo više od 2003. godine. Ovaj trend je uzrokovan porastom PC tržišta u zemljama u razvoju.

Prema istraživanju IDC kompanije, količina piratskog softvera u BiH je za istu godinu iznosila 66%. U ostalim balkanskim zemljama, situacija je manje više ista. Kod naših zapadnih komšija, Hrvata, količina piratskog softvera je 54 %, dok je u Srbiji znatno viša i iznosi 74%.  Međutim, ovaj procenat i nije najveći, jer je u Crnoj Gori zastupljenost piratskog softvera 79%.

Iako ne u toliko značajnoj mjeri, s obzirom na količinu dostupnog piratskog softvera, donesene su i neke presude za one koji se bave nelegalnom prodajom softvera. Prva pravosnažna presuda za prodaju nelicenciranog sofvera putem Interneta donesena je 19.01.2012. godine. Presudom je jedno lice osuđeno na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci dok je drugo osuđeno na novčanu kaznu u iznosu od 5.000 KM za prodaju nelicenciranog WIN OS preko www.pik.ba, www.market.ba i www.oglasi.ba.

Pored korištenja Interneta za prodaju piratskog softvera, drugi kanali prodaje mogu nanijeti mnogo više štete. Inače, prva pravosnažna presuda za prodaju nelicenciranog softvera općenito, donesena je 9.1.2012. godine protiv osuđenog Fahrudina Gološa.

Presudom je utvrđeno da je osuđeni Fahrudin Gološ, u svojstvu zakonskog zastupnika kompanije “Witnet” d.o.o. Tuzla odnosno “Witnet Computer Engineering” d.o.o. Tuzla, lažno predstavljao ovu kompaniju kao ovlaštenog zastupnika Microsofta, sa namjerom da za kompaniju Witnet i za sebe pribavi imovinsku korist.

Osuđeni Gološ je Federalnom zavodu za zapošljavanje instalirao nelicencirane programe MS Office 2003 i Windows server 2003 i dostavio falsificirane dokumente kao dokaze o licenci za isporučene programe, a za šta je primio iznos od 437.116,80 KM.

Federalna uprava za inspekcijske poslove, u saradnji sa kantonalnim upravama za inspekcijske poslove i nadležnim kantonalnim organima, 12. marta pokreće kampanju pojačanog inspekcijskog nadzora na području FBiH nad zaštitom autorskih prava korištenja kompjuterskih programa.

Predmetom inspekcijske kontrole bit će svi privredni subjekti u FBiH koji se bave prometovanjem i korištenjem kompjuterskih programa i prvi rezultati kampanje bit će objavljeni nakon mjesec dana.

Podršku u realizaciji navedenih aktivnosti inspekcijama će pružiti USAID i Business software alliance, međunarodno udruženje koje se zalaže za softversku industriju koja djeluje u 80 država radi zaštite i proširenja softverskog tržišta te stvaranja uvjeta koji podstiču inovacije i razvoj.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak kazao je, da je osnovni cilj kampanje educirati i podići svijest pravnih i fizičkih osoba za potrebom korištenja, distribuiranja i prometovanja licenciranih softvera te zaustaviti ekspanziju tzv. sive ekonomije. Uz inspekcijske nadzore, kako je najavljeno, bit će upriličena i jaka medijska kampanja.

Zbog piratskih softvera, kako je istaknuo direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak , BiH  godišnje, u vidu poreza, gubi oko 14 miliona američkih dolara te oko 1.400 radnih mjesta.

Besim Duraković, direktor Uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona, rekao je da će inspekcijski nadzor posebno biti izražen u bankama i mikrokreditnim organizacijama, kladionicama, kao i kod dizajnera i projektanata.

Duraković je naglasio i da je BiH potpisala 12 ugovora, protokola i sporazuma u vezi suzbijanja softverskog piratstva.

Dodao je da ova kampanja uključuje upravne mjere i prekršajne odredbe, poput privremenog i trajnog oduzimanja predmeta i uređaja kojima je počinjen prekršaj pa do novčanih kazni koje, između ostalog, za pravne subjekte mogu biti od 1.000 do 200 hiljada KM.

Kampanju  podržava i Vlada FBiH, a premijer Nermin Nikšić kazao je da je Vlada opredijeljena za uvođenje reda u sve oblasti društva, te da je zaštita intelektualnog vlasništva važna BiH posebno zbog Svjetske trgovinske organizacije i Sporazuma o stabilizaciji  pridruživanja.

Također ambasador SAD-a u BiH, Patrick Moon, podržavši kampanju, istaknuo je da je poruka kampanje jednostava, ali važna, a to je da je zakonska obaveza koristiti licencirani softver.

On je rekao da mnogi kupci vide korist od piratskih proizvoda kratkoročno, ali da je to dugoročni problem za privredu zemlje te da široko piratsko tržište čini legalne kompanije manje konkurentnim.

U svrhu ove kampanje pokrenut je i web site  www.licenciranje.ba  gdje je moguće pronaći više informacija o samoj kampanji, a i o tome kako doći do licenicranog softvera. Također, u istu svrhu snimljen je i video spot.

Autor

Završna godina Fakulteta Informacijskih Tehnologija. Trenuto programira u jednoj firmi, ali i pored toga nađe vremena da se posveti pisanju članaka na tehnografiji. Područja interesovanja su mu od mobilnih tehnologija do društvenih mreža.