Novi uspjeh studenata Univerziteta “Džemal Bijedić” Mostar

Nakon niza aktivnosti, radionica, akcije čišćenja Kampusa, dobrovoljnog darivanja krvi, nedavnog MOSTIMUN-a kojem su po prvi put bili domaćini, student mostarskog univerziteta bilježe novi uspjeh.

Tehnički klub  Univerziteta “Džemal Bijedić” (Observer BEST Grupa) je  postao član Udruženja studenata tehnike Evrope – BEST  ( Board of European Students of Technology).

Šta je BEST ?

BEST (Udruženje studenata tehnike Evrope, eng. Board of European Students of Technology) je apolitička i neprofitna organizacija studenata tehnike, tehnologije i prirodnih nauka koja postoji od 1989. godine. Kroz svoje djelatnosti – stručne kurseve, inženjerska takmičenja i sajmove zapošljavanja – studentima omogućava mobilnost, stručno usavršavanje i započinjanje karijere u struci. Broji više od 3000 članova sa 91 univerziteta iz 30 evropskih zemalja, a aktivnostima koje organizuje direktno utiče na milion studenata.

Na Generalnoj skupštini BEST-a održanoj u Parizu proteklih par dana predstavnici Tehničkog kluba su predstavili dosadašnji rad svoje organizacije, planove za buduće projekte i aplikaciju za članstvo u ovom evropskom udruženju.

 Na glasanju koje je uslijedilo njihova aplikacija  je dobila potrebnu podršku većine predstavnika i tako su Mostar a i Bosna i Hercegovina dobili prvu Lokalnu BEST grupu.

Tehnički klub Univerziteta „Džemal Bijedić” se zahvaljuje Uniji studenata na pruženoj podršci i saradnji u dosadašnjim projektima koji su ih doveli do ovog uspjeha.

Tehnički klub Univerziteta „Džemal Bijedić” u Mostaru je studentski klub posvećen izučavanju, promovisanju i unapređivanju tehničkih fakulteta.Ovo udruženje studenata ima status Lokalne  BEST grupe.

Tehnografija čestita Tehničkom klubu  Univerziteta “Džemal Bijedić” !

Autor

Zaljubljenik u programiranje, 3D modeliranje i naučnu fantastiku. Četvrti razred srednje škole i namjerava upisati FIT u Mostaru. Slobodno vrrijeme provodi usavršavanjem programskih jezika i druženjem sa prijateljima.