Kako se sakriti od dosadnih prijatelja na Facebook chat-u?

  1.  Najjednostavniji način je korištenje listi. Jednostavno kreirate listu u koju dodate prijatelje s kojima ne želite chatati. Sa početne stranice kliknite na link koji vas vodi na liste. Lists Tools
  2. Na sljedećem prikazu, kliknite “Create List” u gornjem desnom uglu, nazovite vašu listu kako vam odgovara i počnite tipkati imena vaših prijatellja koje želite u ovoj listi. Kada ste dodali sve koje ste željeli, spremite  listu.
  3. Sljedeći korak je da u donjem desnom uglu kliknete na ikonu koja predstavlja opcije. 
  4. Odaberite “Advanced Settings”. 
  5. Podesite vaš online status. Ovo vam omogućava  da prije nego što uđete u chat  podesite vaš online status. 
  6. Sakrijte se od određenih ljudi.  Možete odabrati da budete offline dodajući vašu “Offline” listu, ili dodajući pojedinačna imena. 
  7. Alternativno, možete odabrati da budete online samo određenim ljudima. 
  8. Sada kada uđete online u chat, bit ćete vidljivi samo određenoj grupi ljudi. 
  9. Na kraju, ako ste zaboravili dodati nekoga u vašu listu, možete promijeniti vaš online status dok ste online. Klinkite na ime osobe kojoj se želite sakriti, odaberite ikonu koja predstavlja opcije i odaberite “Go Offline to [Ime].” 
Autor

Završna godina Fakulteta Informacijskih Tehnologija. Trenuto programira u jednoj firmi, ali i pored toga nađe vremena da se posveti pisanju članaka na tehnografiji. Područja interesovanja su mu od mobilnih tehnologija do društvenih mreža.